Aktien

Everysport Media Group har varit noterat på Spotlight Stock Market sedan juni 2009 (tidigare som Traveas AB). Aktien har förkortningen EVERY A och ISIN-koden är SE0002869719.

Per avstämningsdagen 31 mars  har Everysport Media Group 112 580 948 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.

Totalt antal aktier vid full framtida utspädning uppgår till 130 035 791 st.

Everysport Media Group