Konvertibelt skuldebrev
Everysport Media Group AB (publ.) har ett utestående konvertibellån mot Isac Brandberg AB om 4 000 000 kr med maximal teckningsrätt om 5 000 000 aktier av serie A. Konverteringskursen ska vara 85% av den genomsnittliga volymvägda kursen under den period om 20 handelsdagar innan anmälan om konvertering har skickats till Everysport Media Group AB (publ.). Konverteringskursen får dock inte understiga det högsta av kvotvärdet per aktie och 0,80 kronor.

Everysport Media Group